Selamat Datang ke Laman Web SPWD
LOG MASUK PENGGUNA
PAUTAN
KKM
idengue
LATAR BELAKANG PROJEK
 


Negeri :
Daerah / Division:
Pengguna :
Katalaluan :
Anda merupakan pelawat yang ke:


PENGUMUMAN
PERHATIAN

Hanya Pengguna Berdaftar sahaja boleh mengakses maklumat terkini status kes dan wabak denggi semasa dalam SPWD.

Sekian untuk makluman.
PERINGATAN

Untuk mengakses sistem ini, pengguna terlebih dahulu perlu mendaftar bagi mendapatkan ID PENGGUNA dan KATALALUAN daripada pentadbir sistem.

Tarikh Kemaskini:
Mon April 21, 2014, 5:38 pm

Matlamat utama pembangunan sistem Sistem Pengurusan Wabak Denggi (SPWD) adalah untuk membantu pihak Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) dan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) dalam usaha mengurangkan kes denggi dengan perlaksanaan aktiviti pemantauan, kawalan dan pencegahan wabak secara berkesan.

Sistem ini akan memudahkan pegawai operasi dan pihak pengurusan di peringkat PBT/KKM untuk memetakan lokasi kes denggi dan kawasan wabak semasa bagi perlaksanaan aktiviti kawalan dan pemantauan. Melalui sistem ini, pihak yang berkenaan dapat mengetahui kawasan dan bilangan sebenar tempat yang perlu diadakan aktiviti kawalan dan penguatkuasaan denggi.

Sistem Pengurusan Wabak Denggi (SPWD) merupakan projek kerjasama antara Agensi Remote Sensing Malaysia (ARSM) dan Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM). Kerjasama ini bermula pada pertengahan tahun 2009. Pengoperasian sistem ini berteraskan kepada penggunaan teknologi remote sensing, GIS dan teknologi berkaitan sebagai usaha membantu pihak KKM membuat pemantauan dan pengurusan wabak denggi dengan lebih berkesan secara spatial dan online.

Sistem ini berperanan membantu pihak pembuat keputusan dalam membuat perancangan dan menjalankan aktiviti pemantauan, kawalan dan pencegahan wabak denggi semasa.